Wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan

  • Richting en invulling geven aan de internet visie en strategie.
  • Internet concept ontwikkeling van kennisplatforms, consumentenportalen en ‘besliswijzers’.
  • Coach, sparringpartner, klankbord en inspirator voor Communicatie Managers.
  • Interactie ontwerpen voor nieuwe corporate websites en ledenportalen.
MEER ...
  • Advies, inspiratie en ondersteuning ten aanzien van de kwaliteit van de content (inhoud website en portalen).
  • Begeleiding van de technische realisatie en implementatie (aansturing vormgever en webbouwer).
  • Opstellen ‘Governance manifest’ (wie mag waarover beslissen, wie doet wat, wie is verantwoordelijk etc.).
  • Inrichting van resultaatmeting rapportages.
strategisch
advies
creatie &
inspiratie
praktische
ondersteuning
realisatie &
implementatie
CASE

Zowel strategisch als tactisch heb ik al veel brancheorganisaties geholpen met het ontwikkelen van internet activiteiten. Van internet visie en strategie ontwikkeling tot het vertalen naar een interactie ontwerp en content. Van het coachen van realisatie en implementatie trajecten tot deelname in de jury van de beste webshop verkiezing voor leden.

Uneto-Vni

Internet visie, internet strategie, customer experience concept

HBD

Strategie, interactie ontwerp, content ontwikkeling, leverancier selectie

GEBRA

Interactie ontwerp profielendatabase, concept ontwikkeling consumentenplatform

NVZ

Content optimalisatie intranet

TRI – groei in groen

Inspiratie sessie voor bestuursleden ‘trendverkenning’

CBW-Mitex

(nu In-Retail)
Internet strategie, interactie ontwerp

Modecollectief

Internet concept ontwikkeling ‘Digitale Styleguide’, interactie ontwerp

In opdracht HBD

Usability scans en verbeteradviezen voor Coopsam en Promotieplein